Oravice – Tichá dolina – Juráňova dolina – Umrlá – sedlo pod Umrlou – Bobrovecká dolina – rašelinisko Peciská – Oravice

Prechádzka Juráňovou dolinou je vhodná pre neáročných turistov ako aj pre deťúrence. Juráňova dolina je krátka kaňonovitá dolina a národná prírodná rezervácia v správe TANAPu nachádzajúca sa v Oravickej kotline v Západných tatrách. Ústie doliny tvorí 1km dlhá vápencová Tiesňava. Dolina je prístupná chodníkom a lávkami. V doline sa nachádza jedno z najnižšie položených prirodzených výskytov kosodreviny.Tento jav podmieňuje studená klíma Tiesňavy v ktorej sa dlho udrží snech a v lete je krátky slnečný svit.

Spolu s Tichou dolinou a Bobroveckou dolinou tvoria asi 9 až 10 kilometrový okruh, ktorý začína a aj končí v Oraviciach. Väčšinu okruhu prejde turista po asfaltovej ceste.

Hore Tichou dolinou sa môžete zastaviť pri rozhľadni s ďalekohľadom. V okolí uvidíte salaš.

Okružná trasa má asi 10 km. Celkové prevýšenie je približne 240 m. Dospelý človek prejde trasu za 2 hodiny 40 minút.

Z Oravíc sa vydáme po červenej značke, po asfaltke, hore Tichou dolinou. Po 2,5 kilometri opustíme cestu: odbočíme vpravo, prejdeme most a cez väčšiu lúku. Na konci lúky začína Juráňova tiesňava. Stále po červenej značke prejdeme tiesňavou. Je tu niekoľko reťazí a schodíkových rebríkov, a tiež zopár mostíkov. Chodník je kamenistý, vedie popri potoku. Neskôr odíde preč od koryta a začne stúpať cez les až do sedla Umrlá. Do sedla zbehneme krátkou, ale veľmi strmou lesnou cestou na dno Bobroveckej doliny, na asfaltovú cestu. Po nej prejdeme späť do Oravíc.

Pre deti: Náučný chodník na trase. Reťaze, lávky a schodíky. Prechod tiesňavou. Odbočka na rašelinisko Peciská. Rozhľadňa s ďalekohľadom v Tichej doline a na rašelinisku.

 

Share this post